واگذاری شرکتهای رتبه دار پیمانکاری(گرید)- رتبه ۵ نیرو (برق) و تاسیسات – رتبه ۵ نفت و گاز و تاسیسات

۵ آذر ۱۳۹۵ ۵ آذر ۱۳۹۵


واگذاری شرکتهای رتبه دار پیمانکاری (گرید)
بر روی سایت معاونت راهبردی (ساجار)

((مستقیم- بدون واسطه))

– رتبه ۵ ساختمان (ابنیه) و تاسیسات (سهامی خاص)
– رتبه ۵ نیرو (برق) و تاسیسات (سهامی خاص)
– رتبه ۵ نفت و گاز و تاسیسات (سهامی خاص)
– رتبه ۵ آب و ساختمان (سهامی خاص)
– رتبه ۵ آب و تاسیسات (سهامی خاص)

– رتبه ۵ ساختمان و نفت و گاز (مسئولیت محدود)

انجام خدمات مربوط به شرکت شامل:

– تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت آنها
– تاسیس شرکت
– انحلال شرکت
– اخذ رتبه پیمانکاری
– ارتقاء رتبه

تلفن تماس: ۰۹۱۲۸۵۰۳۰۶۹

۰۹۳۰۸۹۹۸۵۸۵
نیلوفر فرهمند

موسسه خدمات اداری آرمان ابرار

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر