خاطرات مهاجرت به ترکیه قسمت دوم

خاطرات مهاجرت به ترکیه قسمت دوم در قسمت اول خاطرات من در مورد مهاجرت به ترکیه و علت های ان را شرح دادم.در این قسمت سعی خواهم کرد ،مطالب مرتبط ...

خاطرات مهاجرت به ترکیه قسمت اول

خاطرات مهاجرت به ترکیه قسمت اول مهاجرت به ترکیه شاید بزرگترین تصمیم زندگی من بود.تصمیمی که باعث شد فصل جدیدی در زندگی من ایجاد شود.سال 1391 بود و من در ...