خاطرات مهاجرت به ترکیه قسمت دوم

خاطرات مهاجرت ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

خاطرات مهاجرت به ترکیه قسمت دوم در قسمت اول خاطرات من در مورد مهاجرت به ترکیه و علت های ان را شرح دادم.در این قسمت سعی خواهم کرد ،مطالب مرتبط با اینکه چگونه خانه اجاره کردم،و چه بلاها که به خاطر بی تجربگی سرم نیامد.بگذریم بریم سر اصل مطلب: من قبل از اینکه خانه اجاره […]

خاطرات مهاجرت به ترکیه قسمت اول

خاطرات مهاجرت ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

خاطرات مهاجرت به ترکیه قسمت اول مهاجرت به ترکیه شاید بزرگترین تصمیم زندگی من بود.تصمیمی که باعث شد فصل جدیدی در زندگی من ایجاد شود.سال ۱۳۹۱ بود و من در کسب وکارم در ایران نسبتا موفق بودم و امکانات مناسبی داشتم ولی همیشه احساس شدید یک کمبود من رو دیوانه میکرد.احساسی که فکر میکردم از […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر