پروژه ایران برای لغو ویزا

به گزارش ام تی رز معاون رییس‌ جمهور در کمتر از سه ماهی که رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شده، بارها درباره لغو ویزای ایران سخن گفته؛ ...