نامه های یک فرشته 4 مارلی و اق داداش بهادر

سلامی گرم از سرمای استانبول به داداش باها:cat: امیدوارم که همه چی روبه راه باشد. امروز ننم بالاخره حرفمو قبول کرد و نامه نوشت. داداش باها من امروز یه خرابکاری ...

نامه های یک فرشته 2 مارلی و بهادر

داداش باهادر از ننم خواستم که هر روز برات نامه هایی که مینویسم رو بفرسته. با هشتگ #نامه_های_مارلی_به_داداش_بهادر هر روز از احوال خودم برایت مینویسم. از دور روی ماهت را ...