خرید خانه با وام بانکی در ترکیه

اخبار ترکیه, ارز و صرافی 24 سپتامبر 2019

وام بانکی در ترکیه برای خرید خانه و شرایط آن: اقامت ترکیه از طریق خرید ملک: افرادی که در ترکیه خانه می خرند ،می توانند به مدت یکسال اقامت موقت دریافت کنند.اگر بعد از یکسال همچنان صاحب خانه باشند و سند آن نیز به نامشان باشد می توانند اقامتشان را تمدید کنند. کسانی که دنبال […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر