آزمایش ویروس اچ.آی.وی در کمتر از 20 دقیقه به صورت رایگان

به گزارش ام تی رز

آزمایش ویروس اچ.آی.وی در مراکز آزمایش فوری اچ.آی.وی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کمتر از 20 دقیقه به صورت رایگان انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مسئول برنامه پیشگیری از اچ.آی.وی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: آزمایش ویروس اچ.آی.وی در کمتر از 20 دقیقه به صورت رایگان130مرکز آزمایش فوری ویروس اچ.آی.وی عامل بیماری ایدز در مشهد و دیگر شهرستانهای زیر پوشش این دانشگاه در خراسان رضوی دایر که 110 مرکز از این تعداد در مشهد است.

دکتر علی حسین پور افزود:در این مراکز آزمایش ویروس اچ.آی.وی در زمانی کمتر از 20 دقیقه به صورت رایگان انجام می شود.

وی گفت: موارد جدید انتقال ویروس اچ.آی.وی از طریق جنسی در حال افزایش است که 45 درصد موارد جدید انتقال ویروس ایدز از طریق جنسی و بقیه از طریق اعتیاد تزریقی و سایر راههای انتقال گزارش شده است.

کارشناس مسئول برنامه پیشگیری از اچ.آی.وی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: دو مشکل مهم در برنامه های کنترل و مقابله با بیماری ایدز وجود دارد که شامل انگ به علت ابتلا فرد از طریق جنسی و تبعیض هم هنگامی که فرد بگوید من ایدز دارم از جامعه طرد می شود و در بخشهای مختلف نمی تواند خدمات دریافت کند.