آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دار فانی را وداع گفت

آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دار فانی را وداع گفت

آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دار فانی را وداع گفت

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/28/13970528001090_Test_PhotoN.jpg

یوزآل مگ