اولین خودرو تولیدی رنو

اولین خودرو تولیدی رنو

این تصویر اولین خودروی تولیدی توسط شرکت رنو است

این خودرو با حداکثر سرعت 20 کیلومتر در ساعت به عنوان یکی از بهترین خودروهای آن زمان مطرح بوده است .  در آن زمان شرکت های معدودی از جمله مرسدس بنز و فورد دراین عرصه باهم به رقابت میپرداختند .

هم اکنون این خودرو در موزه شرکت رنو نگهداری میشود