بازداشت 5 عضو شورای شهر این شهرستان

واکنش شدید امام جمعه بابل مازندران درباره بازداشت 5 عضو شورای شهر این شهرستان

?عده‌ای از بیرون شورا با کمک عناصری از درون شورا با استفاده از یک زن شورا را به فحشا کشاندند.
?یکی از اعضای شورای شهر برای از بین بردن فیلم رابطه یک میلیارد و 200 میلیون تومان٬ یکی 450 میلیون تومان و دیگری هم 370 میلیون تومان هزینه کرده بودند. این پول‌ها از کجا آمد؟
?جانورهایی این چنین در این مسئولیت‌ها نفوذ کرده اند
?اعضای شورا به هم رحم نکرده و دام برای همدیگر پهن کرده و فیلم گرفتند

دادگاه

دادگاه