توافق مهاجم تیم ملی با بشیکتاش

توافق مهاجم تیم ملی با بشیکتاش

به گزارش ام تی رز

یک سایت یونانی مدعی شد که مهاجم تیم ملی ایران و عضو باشگاه المپیاکوس یونان با باشگاه بشکتاش به توافق رسیده است.

 سایت «کونترا» یونان مدعی شد که کریم انصاری فرد، مهاجم تیم ملی ایران و عضو باشگاه المپیاکوس یونان با باشگاه بشیکتاش ترکیه به توافق رسیده است.

این سایت یونانی در ادامه خبر داد که مهاجم ایرانی اکنون منتظر امضای قرارداد با تیم ترکیه ای و معرفی رسمی است.