رکورد 67 ساله گرما در تبریز شکسته شد

رکورد 67 ساله گرما در تبریز شکسته شد
با ورود موج گرمای تابستان سال‌جاری، با ثبت دمای39 درجه سانتیگراد در ایستگاه تبریز (فرودگاه)، رکورد گرم‌ترین دمای ثبت شده در هفتم تیرماه از بدو تأسیس این ایستگاه شکسته شد.

به گزارش ام تی رز  ، رکورد قبلی مربوط به هفتم تیرماه سال 1340 شمسی بود که دمای هوا به 38 درجه سانتی‌گراد رسیده بود.

در طی چند سال گذشته دمای هوا بصورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده به گونه ای که یخهای قطب شمال زودتر از زمان معمول شروع به  ذوب شدن میکنند . این درحالیست که سازمان جهانی هواشناسی درمورد تغییرات اقلیمی هشدار داده است