سفری به قطب جنوب در گرم‌ترین روزهای سال

سفری به قطب جنوب در گرم‌ترین روزهای سال

در حالی مردم ساکن در نیمکره شمالی تا یک ماه دیگر وارد فصل زمستان می‌شوند، قطب جنوب به گرم‌ترین روزهای خود نزدیک می‌شود. روزهای زیادی باقی نمانده تا مردم در روزهای نزدیک کریسمس، چند هفته‌ زندگی و کار در ایستگاه‌های ساحلی و زیر نور ۲۴ ساعته را تجربه می‌کنند. قطب جنوب سردترین نقطه زمین است و دمای هوای آن در گرم‌ترین روزهای سال به ۱۳ درجه زیر صفر می‌رسد.