شناسایی قاتل بعد از ۳۵ سال هنگام دفن جنازه اش

شناسایی قاتل بعد از ۳۵ سال هنگام دفن جنازه اش

به گزارش ام تی رز

مدتی قبل مردی به نام «هوشنگ» در یک مرکز درمانی جان خود را از دست داد. فرزندان پیرمرد بلافاصله لباس عزا پوشیدند و جسد پدرشان را برای کفن و دفن به بهشت رضای مشهد انتقال دادند.

 اما هنوز جسد پیرمرد در تابوت مرگ قرار داشت که فرزندان همسر اول متوفی خود را به بهشت رضا (ع) رساندند و مدعی شدند که «هوشنگ» نام واقعی پدرشان نیست و باید جواز دفن به نام«امین – ی» صادر شود و سنگ قبر او نیز با همین نام نوشته شود چرا که بعد در موضوعاتی مانند تقسیم ارثیه یا موارد قانونی دیگر مشکلاتی بروز می کند!

کارکنان بهشت رضا نیز به شناسنامه متوفی که در آن نام «هوشنگ – م» قید شده بود نگاهی انداختند و به فرزندان مرحوم توصیه کردند تغییر نام در جواز دفن باید با دستور قضایی باشد.
فرزندان متوفی درخواستی را به قاضی کاظم میرزایی (بازپرس ویژه قتل عمد) ارائه دادند تا نام واقعی پدرشان در جواز دفن قید شود بدین ترتیب مشخص شد که متوفی دارای  دو شناسنامه بوده و با هر شناسنامه به صورت جداگانه ازدواج کرده است. بازپرس شعبه 211 دادسرای عمومی وانقلاب مشهد که به دلیل تجربه قضایی در امور جنایی به این ماجرا مشکوک شده بود، دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد تا با انگشت نگاری، هویت واقعی متوفی محرز شود.
پس از بررسی های مقدماتی و تعیین دقیق هویت متوفی، معلوم شد که نام واقعی او «امین – ی» است و سابقه کیفری شرکت در نزاع دسته جمعی را نیز دارد.
با لو رفتن این ماجرا، پرونده تغییرنام جواز دفن به موضوعی مشکوک و پیچیده تبدیل شد بنابراین مقام قضایی، بررسی دقیق این موضوع را به کارآگاهان ورزیده اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی واگذار کرد و بدین ترتیب تحقیقات گسترده ای با نظارت مستقیم سرهنگ کارآگاه «حمید رزمخواه» (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) آغاز شد.
بررسی های کارآگاهان با ثبت مشخصات کامل متوفی و همچنین سوابق انگشت نگاری وی، بیانگر آن بود که «امین – ی» از تاریخ 1360.10.25 به اتهام قتل فردی به نام «ف- ع» تحت تعقیب پلیس قرار دارد و پرونده وی در شعبه دادگاه کیفری شهرستان اراک مفتوح است. با به دست آمدن این اطلاعات، کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی، به مکاتبه با پلیس آگاهی اراک اقدام کردند تا این که مشخص شد، «امین- ی» که یک فقره سابقه شرکت در نزاع دسته جمعی در سال 1353 را دارد در سال 1360 نیز و در یک درگیری مسلحانه به تیراندازی در روستای سوارآباد سفلی اقدام کرده که در این میان جوانی به نام «ف- ع» با اصابت گلوله به قتل رسیده است. ادامه تحقیقات کارآگاهان نشان داد: «امین- ی» از همان تاریخ متواری شده و به مکان نامعلومی گریخته است.
از آن پس دامنه تحقیقات به مشهد کشیده شد و ماجرای شناسنامه دوم امین لو رفت. ادامه بررسی های کارآگاهان پرده از زندگی «امین» در مشهد برداشت چرا که او بعد از فرار از اراک، شناسنامه دیگری به نام «هوشنگ- م» به دست آورده و با آن شناسنامه در مشهد ازدواج کرده بود و چند فرزند داشت.
به دستور قاضی میرزایی، کارآگاهان به تحقیق درباره صاحب اصلی شناسنامه دوم پرداختند.وقتی کارآگاهان در این باره از اداره ثبت احوال استعلام کردند مشخص شد که فرد دیگری با مشخصات همین شناسنامه در شهر ری زندگی می کرد اما او نیز یک ماه قبل از مرگ «امین» در همان شهر فوت کرده است .
با لو رفتن ماجرای جنایت مسلحانه در اراک و همچنین شناسنامه دوم متوفی، این پرونده پس از صدور دستور دفن جسد به دادگاه کیفری اراک ارسال شد تا تکلیف پرونده جنایت 35 سال قبل روشن شود.