فرزندان «سخنگوی شورای نگهبان» کجا هستند؟

به گزارش ام تی رز

عباسعلی کدخدایی به کمپین فرزندت کجاست واکنش نشان داده و در مورد فرزندانش توضیحاتی داد.

 سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت فعلی فرزندانش و کمپین فرزندت کجاست، گفت: نقد من این است که اگر فرزند مسئولی، شایستگی های لازم را داشت و بدون هیچ رانتی خواست مشغول به کار شود، اشکال دارد؟

وی گفت: ما فردی را داریم که فررزند یا برادرش شایستگی هایی دارد آیا گناه شرعی است که مشغول به کارشود. البته در رابطه با فرزندان خودم باید بگویم که دخترم فارغ التحصیل دانشگاه است، یکی از پسرانم هم‌اکنون مشغول خدمت سربازی است و پسر دومم هم مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل است.