نشست اضطراری شورای امنیت /ناآرامی های ایران

نشست اضطراری شورای امنیت /ناآرامی های ایران

( ناآرامی ) به گزارش ام تی  رز سازمان ملل متحد اعلام کرد که شورای امنیت این سازمان روز جمعه برای بحث و بررسی وضعیت کنونی خاورمیانه تشکیل جلسه خواهد داد.

براساس درخواست مقامات آمریکا برای برگزاری نشست فوق العاده شورای امنیت پیرامون ناآرامی های اخیر در ایران، سازمان ملل متحد اعلام کرد که شورای امنیت این سازمان روز جمعه برای بحث و گفتگو پیرامون وضعیت کنونی در خاورمیانه تشکیل جلسه خواهد داد.

شایان ذکر است که روز سه شنبه، «نیکی هیلی» نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل خواستار برگزاری نشستهای فوری شورای امنیت و شورای حقوق بشر برای پشتیبانی از آشوبگران در ایران شد.

هیلی در یک کنفرانس خبری مدعی شد: «سازمان ملل باید نسبت به تحولات کنونی در ایران بطور علنی اعتراض کند. در روزهای آینده، ما خواستار برگزاری یک نشست فوق العاده در نیویورک و همچنین در شورای حقوق بشر در ژنو خواهیم شد. ما نباید ساکت بمانیم. مردم ایران برای آزادی فریاد می کشند!»

این در حالی است که نماینده ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به ادعاهای واهی مقامات آمریکا، آنها را به مداخله در امور داخلی کشور و تشویق آشوبگران به تغییر رژیم متهم کرد.

لازم به ذکر است که مسکو نیز به واشنگتن در مورد مداخله در امور داخلی ایران هشدار داد و آمریکا را به بهره گیری از موقعیت کنونی در ایران برای بی اعتبار ساختن برجام متهم کرد.