هفتصد میلیون نفر در جهان خواهان ترک کشورشان هستند

هفتصد میلیون نفر در جهان خواهان ترک کشورشان هستند

بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد بیش از 710 میلیون نفر در بیش از 160 کشور خواهان مهاجرت به کشورهای دیگر هستند و 23 میلیون نفر نیز برای مهاجرت خود را آماده می کنند.

در این گزارش که براساس تحقیقات موسسه گالوب تهیه شده است شرکت کنندگان در نظرسنجی به پرسش هایی به شرح زیر پاسخ داده اند:

“اگر امکاناتش را داشته باشید خواهان مهاجرت دائم به کشور دیگری هستید؟ طی یک سال آینده برنامه ای برای مهاجرت به کشور دیگر دارید؟ برای مهاجرت به کشور دیگر طی یک سال آینده آمادگی هایی انجام دادید؟”.

پاسخ ها نشان می دهد که 710 میلیون نفر اگر امکانش باشد مایل به مهاجرت به کشورهای دیگر هستند، 66 میلیون نفر طی یک سال آینده برنامه مهاجرت دارند و 23 میلیون نفر در حال فراهم کردن شرایط مهاجرت خود هستند.

در گزارش فوق همچنین همچنین آمده است:

-کسانی که توانایی مهاجرت دارند بیشتر خواهان رفتن به کشورهای؛ به ترتیب آمریکا، انگلستان، عربستان سعودی، فرانسه، کانادا، آلمان و آفریقای جنوبی هستند.

-کشورهایی که جمعیت بیشتری از شهروندان آنها به دنبال مهاجرت هستند به ترتیب عبارتند از: نیجریه، هندوستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، بنگلادش و چین.

-ترکیه در میان کشورهایی که مردم جهان خواهان مهاجرت به آن هستند در رده پانزدهم جای دارد.

-بیشتر افراد خواهان مهاجرت، اهالی کشورهای آفریقایی و آسیایی هستند. در میان اروپایی ها بیشتر از همه مردم ایتالیا و اسپانیا خواهان مهاجرت هستند. این دو کشور در عین حال کشورهای مورد علاقه مردم این قاره برای مهاجرت اعلام شدند.

-اغلب افرادی که برنامه مهاجرت دارند ساکن شهرها، حداقل فارغ التحصیل دوره راهنمایی، جوان و مجرد هستند.

بر اساس قوانین بین المللی، کشورها در قبال پناهجویانی که بر اثر جنگ و بلایای طبیعی ناچار به ترک وطن خود شده اند مسئولیت قانونی دارند.

با این وجود در قبال آنانی که به امید ساختن زندگی بهتر مهاجرت می کنند مسئولیت های مشابه ندارند. بسیاری از کشورها هنگام پذیرش مهاجر به فاکتورهایی مانند سطح سواد توجه می کنند.