پرونده دو مداح در دادسرای عمومی و انقلاب تهران

پرونده دو مداح در دادسرای عمومی و انقلاب تهران

یک مقام مسئول در دادسرای ویژه روحانیت تهران گفت: پرونده دو تن از مداحان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح  و در حال رسیدگی می باشد.

وی افزود: پرونده واصله به دادسرای ویژه، با قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است

درحال تکمیل شدن …