کشت بادمجان انسان نما در قم !!

کشت بادمجان انسان نما در قم !!

به گزارش ام تی رز کشاورزان قمی با استفاده از صنعت نوین MH اقدام به پرورش بادمجان با اشکال مختلف کردند .

مهندس حسین اربابی درگفتگو با خبرنگار ما از کشت و برداشت سیفی جات با اشکال مختلف خبر داد .

وی صعنت MH را صنعتی نوین در عرصه کشت محصولات کشاورزی دانست و اعلام کرد که این صنعت نوین کشاورزی هم اکنون در ابتدای مسیر خود

قرار دارد و آینده بسیار روشنی در انتظار آن است .

مهندس اربابی از تولید محصولات متنوع غذایی در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد : کشاورزان منطقه کاسه گری هم اکنون در حال کارکردن روی خیار و کدو با اشکال مختلف هستند .

بادمجان

بدمجان انسان نما