واحد پولی ترکیه لیر

اخبار ترکیه ۵ اسفند ۱۳۹۶ ۵ اسفند ۱۳۹۶


واحد پولی

 

اگ تمایل دارید محصولات و خدمات شما در سراسر جهان به نمایش دراید لطفا به سایت www.mtroz.com مراجعه فرمایید

لیره ترک (نشان:Turkish lira symbol 8x10px.png با کد ایزوی ۴۲۱۷ TRY) یکای پول کشورهای  ترکیه و  جمهوری ترک قبرس شمالی می‌باشد. یکای زیرین لیره کروشمی‌باشد. هر صد کروش مساوی یک لیره می‌باشد. چاپ پول در ۰ترکیه بر عهده به بانک مرکزی ترکیه می‌باشد.

 

از تاریخ۳۱ ژانویه ۲۰۰۵ صفر از چرخش پولی پاک شد و از آن پس به آن لیره ترک جدید یا YTL (به ترکی استانبولی: Yeni Türk lirası) گفته شد؛ و از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۹ از YTL به TL تغییر کرد.

 

تاکنون بر روی پولبرگ‌های لیره فقط نگاره آتاتورک و عصمت اینونو نقش بسته‌اند. البته عصمت اینونو فقط یک رئیس جمهور بین سالهای ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۰ بود.

تاریخچه

برای اولین بار لیره به دستور عبدالمجید یکم در پنجم ژانویه ۱۸۴۳ با نام لیره عثمانی زده شد. سکه عثمانی به نام لیره زرد نامیده می‌شد.

نسخه یکم

نسخه
اول (سریE۱) سال ۱۹۲۷
تصویر ارزش ابعاد رنگ اصلی شناخت
جلو پشت جلو پشت
E1 1 TL arka yüz.jpg E1 1 TL ön yüz.JPG یک لیره ۹۰ × ۱۶۶ mm سبز زیتونی ساختمان مجلس، قلعه آنکارا, karasabanla çift süren bir köylü ساختمان سابق نخست وزیری
E1 5 TL ön yüz.jpg E1 5 TL arka yüz.JPG پنج لیره ۹۴ × ۱۷۰ mm آبی تیره قلعه آنکارا و ساختمان مجلس، یک بزقورت آق کؤپرو
E1 10 TL ön yüz.jpg E1 10 TL arka yüz.JPG ده لیره ۹۹ × ۱۷۵ mm افلاطون قلعه آنکارا و تصویر یک بزقورت نمایی از قلعه آنکارا
E1 50 TL ön yüz.jpg E1 50 TL arka yüz.jpg پنجاه لیره ۱۰۸ × ۱۸۵ mm قهوه‌ای و سبز زیتونی موتیفی در وسط و تصویری از آتاترک در راست Afyon şehrinden bir görünüm
E1 100 TL ön yüz.jpg E1 100 TL arka yüz.jpg صد لیره ۱۱۲ × ۱۸۹ mm سبز زیتونی [[پرتره مصطفی کمال آتاترک تصویری از یک روستا
E1 500 TL ön yüz.jpg E1 500 TL arka yüz.jpg پانصد لیره ۱۲۰ × ۱۹۴ mm قهوه‌ای و زرد Solda Sivas Gökmedrese, sağda پرتره آتاتورک Sivas şehrinden bir görünüm
E1 1000 TL ön yüz.jpg E1 1000 TL arka yüz.jpg هزار لیره ۱۲۴ × ۲۰۱ mm آبی تیره پرتره آتاتورک Sakarya demiryolu hattı
منابع: TCMB – Turkish Banknotes.info

نسخه دوم

سری دوم (E2 serisi) (1937 – 1942)
نگاره ارزش ابغاد رنگ اصلی شناخت تاریخ
روی پشت جلو پشت تاریخ شروع به چاپ تاریخ پایان چاپ
50 Kurus on.jpg 50 Kurus arka.jpg پنجاه کروشی ۵۵ × ۱۲۵ mm رو: زرد و سبز روشن
پشت: سبز و قهوه‌ای
تصویر عصمت اینونو Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski İdare Merkezi Binası ۲۶ ژوئن ۱۹۴۴ ۱ اوت ۱۹۴۷
1 Turk Lirası on.jpg 1 Turk Lirası arka.jpg یک لیری ۶۰ × ۱۳۵ mm رنگ ارغوانی Boğaziçi’nden bir görünüm ۲۵ Nisan 1942 ۱ اوت ۱۹۴۷
2 Bucuk Turk Lirası on.jpg 2 Bucuk Turk Lirası arka.jpg دو نیم لیر ۶۵ × ۱۴۵ mm رنگ سبز زیتونی روشن تصویر مصطفی کمال آتاترک بنای یادبود پیروزی (آنکارا) ۲۵ Nisan 1939 ۱۵ Temmuz 1952
5 Turk Lirası on.jpg 5 Turk Lirası arka.jpg پنج لیری ۷۰ × ۱۵۵ mm رو: آبی
پشت: سبز
Güvenlik Anıtı ۱۵ Ekim 1937 ۱۰ Kasım 1952
E-2 10 TL on.jpg E-2 10 TL arka.jpg ده لیری ۷۵ × ۱۶۵ mm کرم Ankara Kalesi’nden bir görünüm ۱۶ Mayıs 1938 ۲ ژوئن ۱۹۵۲
E-2 50 TL on.jpg E-2 50 TL arka.jpg پنچاه لیری ۸۰ × ۱۷۵ mm بنفش Ankara keçileri ۱ Nisan 1938 ۲ ژوئن ۱۹۵۲
E-2 100 TL on.jpg E-2 100 TL arka.jpg سد لیری ۸۵ × ۱۸۵ mm قهوه‌ای تیره داردانل’ndan bir görünüm ۱ Mart 1938 ۱۵ Ekim 1942
E-2 500 TL on.jpg E-2 500 TL arka.jpg پانسد لیری ۹۰ × ۱۹۵ mm رنگ سبز زیتونی روشن Rumelihisarı’ndan bir görünüm ۱۵ ژوئن ۱۹۳۹ ۲۴ Nisan 1946
E2 500 TL on.jpg E2 500 TL arka.jpg تصویر عصمت اینونو ۱۸ Kasım 1940 ۲۴ Nisan 1946
E-2 Ataturk 1000 TL on.jpg E-2 Ataturk 1000 TL arka.jpg هزار لیری ۹۵ × ۲۰۵ mm رنگ ابی مایل به خاکستری تصویر مصطفی کمال آتاترک Güvenlik Anıtı ۱۵ ژوئن ۱۹۳۹ ۲۴ Nisan 1946
E-2 İnonu 1000 TL on.jpg E-2 İnonu 1000 TL arka.jpg تصویر عصمت اینونو ۱۸ Kasım 1940 ۲۴ Nisan 1946
Kaynaklar: TCMB – Turkish Banknotes.info

نسخه سوم

Üçüncü emisyon (E3 serisi) (1942 – 1947)
نگاره ارزش ابعاد رنگ اصلی شناخت تاریخ
جلو پشت جلو پشت تاریخ شروع به چاپ تاریخ پایان چاپ
E-3 2,5 TL on.jpg E-3 2,5 TL arka.jpg ۲,۵ Lira ۶۵ × ۱۴۵ mm Eflatun ve kahverengi عصمت اینونو’nün portresi Ankara Halkevi ۲۷ Mart 1947 ۱۵ Temmuz 1952
E-3 10 TL on.jpg E-3 10 TL arka.jpg ۱۰ Lira ۶۵ × ۱۵۵ mm Turuncu ve bej Mahalli giysiler içinde üç Türk köylü kadını ۱۵ Ocak 1942 ۱ Nisan 1950
E-3 50 TL on.jpg E-3 50 TL arka.jpg ۵۰ Lira ۸۰ × ۱۷۵ mm Ön yüz: Eflatun ve yeşil
Arka yüz: Eflatun
Ankara keçileri ۲۵ Nisan 1942 ۱ Aralık 1951
E-3 100 TL on.jpg E-3 100 TL arka.jpg ۱۰۰ Lira ۷۵ × ۱۷۵ mm Kahverengi Üzüm salkımı tutan kız ۱۵ اوت ۱۹۴۲ ۲۵ Nisan 1946
E-3 500 TL on.jpg E-3 500 TL arka.jpg ۵۰۰ Lira ۸۵ × ۱۸۵ mm Zeytuni yeşil Ankara Sanat Okulu’nda uygulamalı ders yapan öğrenciler ۲۴ Nisan 1946 ۱۵ Nisan 1953
E-3 1000 TL on.jpg E-3 1000 TL arka.jpg ۱٫۰۰۰ Lira ۹۵ × ۱۹۵ mm Mavi İzciler ۲۴ Nisan 1946 ۱۵ Nisan 1953
Kaynaklar: TCMB – Turkish Banknotes.info

نسخه چهارم

Dördüncü emisyon (E4 serisi) (1947 – 1948)
نگاره ارزش ابعاد رنگ اصلی شناخت تاریخ
جلو پشت جلو پشت تاریخ شروع به چاپ تاریخ پایان چاپ
E-4 10 TL on.jpg E-4 10 TL arka.jpg ۱۰ Lira ۷۵ × ۱۶۵ mm Kırmızı عصمت اینونو’nün portresi Sultan Ahmet Çeşmesi ۱۷ Şubat 1947 ۲ ژوئن ۱۹۵۲
E-4 100 TL on.jpg E-4 100 TL arka.jpg ۱۰۰ Lira ۸۳ × ۱۸۱ mm Yeşil روملی حصار’ndan bir görünüm ۱۸ Temmuz 1947 ۱۰ Ekim 1952
Kaynaklar: TCMB – Turkish Banknotes.info

نسخه پنجم

Beşinci emisyon (E5 serisi) (1952 – 1971)
نگاره ارزش ابعاد رنگ اصلی شناخت تاریخ
جلو پشت جلو پشت تاریخ شروع به چاپ تاریخ پایان چاپ
E-5 2,5 TL on.jpg E-5 2,5 TL arka.jpg ۲,۵ Lira ۶۵ × ۱۴۵ mm Kırmızımtrak eflatun Atatürkportresi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Ankara Eski Binası ۱۵ Temmuz 1952 ۲۰ Ekim 1966
E-5 5 TL on.jpg E-5 5 TL arka.jpg ۵ Lira ۶۸ × ۱۵۰ mm Mavi Fındık toplayan köylü kızları ۱۰ Kasım 1952 ۸ Ocak 1968
E-5 10 TL on.jpg E-5 10 TL arka.jpg ۱۰ Lira ۷۱ × ۱۵۵ mm Yeşil Edirne Meriç Köprüsü ۲ ژوئن ۱۹۵۲ ۴ Temmuz 1966
E-5 50 TL on.jpg E-5 50 TL arka.jpg ۵۰ Lira ۷۴ × ۱۶۰ mm Kahverengi Ulus’taki [[بنای یادبود پیروزی (آنکارا)|Zafer Anıtı]]’ndan bir figür ۱ Aralık 1951 ۷ Mayıs 1979
E-5 100 TL on.jpg E-5 100 TL arka.jpg ۱۰۰ Lira ۸۰ × ۱۷۰ mm Zeytuni yeşil Gençlik Parkı’ndan bir görünüm ۱۰ Ekim 1952 ۱۲ Nisan 1976
E-5 500 TL on.jpg E-5 500 TL arka.jpg ۵۰۰ Lira ۸۰ × ۱۷۰ mm Kahverengi İstanbul Sultan Ahmet Camii, Dikilitaş ve Hipodrom ۱۵ Nisan 1953 ۱ Eylül 1976
E-5 1000 TL on.jpg E-5 1000 TL arka.jpg ۱٫۰۰۰ Lira ۸۰ × ۱۷۰ mm Eflatun روملی حصار’ndan Boğaziçi’nin bir görünümü ۱۵ Nisan 1953 ۷ Mayıs 1979
Kaynaklar: TCMB – Turkish Banknotes.info

نسخه ششم

Altıncı emisyon (E6 serisi) (1966–۱۹۸۳)
نگاره ارزش ابعاد رنگ اصلی شناخت تاریخ
جلو پشت جلو پشت تاریخ شروع به چاپ تاریخ پایان چاپ
5 Old TL obverse.jpg 5 Old TL reverse.jpg ۵ Lira ۱۳۵ × ۶۰ mm Eflatun Atatürk portresi Manavgat Şelalesi’nden bir görünüm ۸ Ocak 1968 ۱۶ Mayıs 1983
10 Old TL obverse.jpg 10 Old TL reverse.jpg ۱۰ Lira ۱۴۰ × ۶۵ mm Zeytuni yeşil Kız Kulesi ۴ Temmuz 1966 ۲۱ Eylül 1981
20 Old TL obverse.jpg 20 Old TL reverse.jpg ۲۰ Lira ۱۴۳ × ۶۶ mm Kırmızı آنت‌کابیر ۱۵ ژوئن ۱۹۶۶ ۲۱ اوت ۱۹۸۷
50 Old TL obverse.jpg 50 Old TL reverse.jpg ۵۰ Lira ۱۶۰ × ۷۱ mm Açık kahverengi سرای توپقاپی’ndaki Mermer Çeşme ۹ Nisan 1976 ۲۱ اوت ۱۹۸۷
100 Old TL obverse.jpg 100 Old TL reverse.jpg ۱۰۰ Lira ۱۷۰ × ۷۷ mm Ön yüz: Yeşil
Arka yüz: Kahverengi
کوه آرارات ۱۵ Mayıs 1972 ۵ Mayıs 1986
500 Old TL obverse.jpg 500 Old TL reverse.jpg ۵۰۰ lira ۱۷۰ × ۸۰ mm Zeytuni yeşil ve mavi دانشگاه استانبول Girişi ۱ Eylül 1971 ۱۵ ژوئن ۱۹۸۴
E6 1.000 TL ön yüz.jpg E6 1.000 TL arka yüz.jpg ۱۰۰۰ lira ۱۷۰ × ۸۲ mm Mor Boğaziçi Köprüsü ۲۹ Mayıs 1978 ۲۹ Eylül 1986
Kaynaklar: TCMB – Turkish Banknotes.info

نسخه هفتم

سال ۱۹۸۰
Yedinci emisyon (E7 serisi) (1979 – 1989)
نگاره ارزش ابعاد رنگ اصلی شناخت تاریخ
جلو پشت جلو پشت تاریخ شروع به چاپ تاریخ پایان چاپ
10 Old Turkish lira.jpg 10 TL reverse.jpg ۱۰ Lira ۱۲۲ × ۵۵ mm Pembe ve zeytuni yeşil Atatürkportresi Atatürk’e çiçek sunan çocuk öğrenci grubu ۲۵ Aralık 1979 ۲۱ اوت ۱۹۸۷
100 TL obverse.jpg 100 TL reverse.jpg ۱۰۰ Lira ۱۳۱ × ۶۱ mm Erguvan ve kahverengi Ankara Kalesi, محمد عاکف ارسوی’un portresi, müze haline getirilen Ankara’daki evi ve مارش استقلالmızın ilk iki dörtlüğü ۲۶ Aralık 1983 ۲۱ اوت ۱۹۸۹
500 TL obverse.jpg 500 TL reverse.jpg ۵۰۰ Lira ۱۴۰ × ۷۲ mm Mavi İzmir Saat Kulesi ۱ Temmuz 1983 ۲۱ اوت ۱۹۸۹
1000 TL obverse.jpg 1000 TL reverse.jpg ۱ ۰۰۰ Lira ۱۴۰ × ۷۲ mm Mor محمد دوم ve İstanbul ۳۱ Mart 1986 ۳ اوت ۱۹۹۲
1. versiyon 1. versiyon ۵٫۰۰۰ Lira ۱۴۰ × ۷۲ mm Kahverengi, oranj ve mavi Mevlana Müzesi ve Muhammed Celaleddin-i Rumi figürü ۲ Kasım 1981 ۳۱ Ocak 1994
2. ve 3. versiyon 2. ve 3. versiyon ۱۴۶ × ۷۲ mm Kahverengi ve yeşil ۲۹ Temmuz 1985 ۳۱ Ocak 1994
4. versiyon 4. versiyon Afşin Elbistan Termik Santrali ۲۸ Mayıs 1990 ۳۱ Ocak 1994
10000 TL obverse.jpg E7 10 000 TL arka yüz.jpg ۱۰ ۰۰۰ lira ۱۴۶ × ۷۲ mm Ön yüz: Mor ve yeşil
Arka yüz: Yeşil
معمار سنان ve مسجد سلیمیه ۲۵ Ekim 1982 ۱۵ Aralık 1995
20000 TL obverse.jpg 20000 TL reverse.jpg ۲۰ ۰۰۰ lira ۱۵۲ × ۷۶ mm Ön yüz: Bordo kırmızı
Arka yüz: Mor
Ankara Merkez Bankası Genel Müdürlük Binası ۹ Mayıs 1988 ۹ Eylül 1997
50000 TL 1994 obverse.jpg 50000 TL 1994 reverse.jpg ۵۰ ۰۰۰ lira ۱۵۲ × ۷۶ mm Yeşil مجلس ملی کبیر ترکیه binası ۱۵ Mayıs 1989 ۵ Kasım 1999
Kaynaklar: TCMB – Turkish Banknotes.info
سال ۱۹۹۰
Yedinci emisyon (E7 serisi) (1990–۲۰۰۵)
نگاره ارزش ابعاد رنگ اصلی شناخت تاریخ
جلو پشت جلو پشت تاریخ شروع به چاپ تاریخ پایان چاپ
100000 lira obverse.jpg 100000 lira reverse.jpg ۱۰۰ ۰۰۰ lira ۱۵۸ × ۷۶ mm Kahverengi ve yeşil Atatürkportresi Atatürk’e çiçek sunan öğrenci grubu ۱۱ Kasım 1991 ۴ Kasım 2001
250000 TL obverse.jpg 250000 TL reverse.jpg ۲۵۰ ۰۰۰ lira ۱۵۸ × ۷۶ mm Mavi Kızılkule ۲ Ekim 1992 ۱ Ocak 2006
500000 TL obverse.jpg 500000 TL reverse.jpg ۵۰۰ ۰۰۰ lira ۱۶۰ × ۷۶ mm Mor Çanakkale Şehitleri Anıtı ۱۸ Mart 1993 ۱ Ocak 2006
1 Million TL obverse.jpg 1 Million TL reverse.jpg ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ lira ۱۶۰ × ۷۶ mm Bordo ve mavi Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali ۱۶ Ocak 1995 ۱ Ocak 2006
5 Million TL obverse.jpg 5 Million TL reverse.jpg ۵ ۰۰۰ ۰۰۰ lira ۱۶۲ × ۷۶ mm Pastel sarı ve yeşilimsi kahverengi آنت‌کابیر ۶ Ocak 1997 ۱ Ocak 2006
10 Million TL obverse.jpg 10 Million TL reverse.jpg ۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰ lira ۱۶۲ × ۷۶ mm Ön yüz: Kırmızı
Arka yüz: Mavi ve kırmızı
Piri Reis Haritası ۵ Kasım 1999 ۱ Ocak 2006
E7 20.000.000 ön yüz.jpg E7 20.000.000 arka yüz.jpg ۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰ lira ۱۶۲ × ۷۶ mm Yeşil Efes Antik Kenti ۵ Kasım 2001 ۱ Ocak 2006
Kaynaklar: TCMB – Turkish Banknotes.info

نسخه هشتم

Sekizinci emisyon (E8 serisi) (2005 – 2009)
نگاره ارزش ابعاد رنگ اصلی شناخت تاریخ
جلو پشت جلو پشت تاریخ شروع به چاپ تاریخ پایان چاپ
1 YTL ön.jpg 1 YTL arka.jpg ۱ lira ۱۶۰ × ۷۶ mm Bordo ve mavi Atatürkportresi Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali ۱ Ocak 2005 ۱ Ocak 2010
5 YTL ön.jpg 5 YTL arka.jpg ۵ lira ۱۶۲ × ۷۶ mm Pastel sarı ve yeşilimsi kahve آنت‌کابیر ۱ Ocak 2005 ۱ Ocak 2010
10 YTL ön.jpg 10 YTL arka.jpg ۱۰ lira ۱۶۲ × ۷۶ mm Ön yüz: Kırmızı
Arka yüz: Mor ve kırmızı
Piri Reis Haritası ۱ Ocak 2005 ۱ Ocak 2010
20 YTL ön.jpg 20 YTL arka.jpg ۲۰ lira ۱۶۲ × ۷۶ mm Yeşil Efes ۱ Ocak 2005 ۱ Ocak 2010
50 YTL ön.jpg 50 YTL arka.jpg ۵۰ lira ۱۵۲ × ۸۱ mm Ön yüz: Turuncu
Arka yüz: Açık Kahverengi ve Turuncu
کاپادوکیه ۱ Ocak 2005 ۱ Ocak 2010
100 YTL ön.jpg 100 YTL arka.jpg ۱۰۰ lira ۱۵۸ × ۸۱ mm Mavi İshak Paşa Sarayı ۱ Ocak 2005 ۱ Ocak 2010
Kaynaklar: TCMB – Turkish Banknotes.info

نسخه نهم

Sekizinci emisyon (E8 serisi) (2005 – 2009)
نگاره ارزش ابعاد رنگ اصلی شناخت تاریخ
جلو پشت جلو پشت تاریخ شروع به چاپ تاریخ پایان چاپ
1 YTL ön.jpg 1 YTL arka.jpg ۱ lira ۱۶۰ × ۷۶ mm Bordo ve mavi Atatürkportresi Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali ۱ Ocak 2005 ۱ Ocak 2010
5 YTL ön.jpg 5 YTL arka.jpg ۵ lira ۱۶۲ × ۷۶ mm Pastel sarı ve yeşilimsi kahve آنت‌کابیر ۱ Ocak 2005 ۱ Ocak 2010
10 YTL ön.jpg 10 YTL arka.jpg ۱۰ lira ۱۶۲ × ۷۶ mm Ön yüz: Kırmızı
Arka yüz: Mor ve kırmızı
Piri Reis Haritası ۱ Ocak 2005 ۱ Ocak 2010
20 YTL ön.jpg 20 YTL arka.jpg ۲۰ lira ۱۶۲ × ۷۶ mm Yeşil Efes ۱ Ocak 2005 ۱ Ocak 2010
50 YTL ön.jpg 50 YTL arka.jpg ۵۰ lira ۱۵۲ × ۸۱ mm Ön yüz: Turuncu
Arka yüz: Açık Kahverengi ve Turuncu
کاپادوکیه ۱ Ocak 2005 ۱ Ocak 2010
100 YTL ön.jpg 100 YTL arka.jpg ۱۰۰ lira ۱۵۸ × ۸۱ mm Mavi İshak Paşa Sarayı ۱ Ocak 2005 ۱ Ocak 2010
Kaynaklar: TCMB – Turkish Banknotes.info

لیره جدید

لیره جدید ترکیه یا به اختصار YTL که مخفف Yeni Türk Lirası (ترکی) می‌باشد، واحد پول ترکیه است. تورم این پول در ترکیه ۸٫۸ درصد در سال است.

از آغاز سال ۲۰۰۹ میلادی واحد پول ترکیه که بهصورت موقت لیره جدید ترک نامیده می‌شد دوباره به واحد پول لیره ترک، Türk Lirası بازگشت. به این ترتیب از ابتدای سال ۲۰۰۹ واحد پول ترکیه «لیره ترک» نامیده می‌شود

تصاویر

Banknotes of Emission 8
تصویر Value ابعاد رنگ اصلی توضیحات
رو پشت رو پشت
1 YTL ön.jpg 1 YTL arka.jpg ۱ lira ۱۶۰ × ۷۶ mm Claret Red, Blue کمال آتاتورک سد آتاترک (as a part of Southeastern Anatolia Project)
5 YTL ön.jpg 5 YTL arka.jpg ۵ lira ۱۶۲ × ۷۶ mm Pastel yellow and greenish brown کمال آتاتورک آنت‌کابیر، آنکارا
10 YTL ön.jpg 10 YTL arka.jpg ۱۰ lira ۱۶۲ × ۷۶ mm Red مصطفی کمال آتاترک with پرچم ترکیهsilhouette نقشه پیری رئیس
20 YTL ön.jpg 20 YTL arka.jpg ۲۰ lira ۱۶۲ × ۷۶ mm Green کمال آتاتورک Ruins of افسس
50 YTL ön.jpg 50 YTL arka.jpg ۵۰ lira ۱۵۲ × ۸۱ mm Orange کمال آتاتورک کاپادوکیه
100 YTL ön.jpg 100 YTL arka.jpg ۱۰۰ lira ۱۵۸ × ۸۱ mm Blue کمال آتاتورک

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر