فروش مزرعه قارچ / کهنوج

فروش مزرعه قارچ / کهنوج

فروش 3000 متر پرورش قارچ

قیمت توافقی

09354439097