انواع ظروف و سماور برنجی و سماورهای مسی

سرویس کامل سماور( ساده و قلم زنی شده ) شامل سینی ، جام ، پارچ و قوری ( برنجی و مسی )

انواع سماور های زغالی برنجی قلم زنی شده ( طرح های تخت جمشید ، گل و مرغ )

(چای چیان)

(تولید سماور زغالی و مصنوعات برنج و مس)

قابل توجه همکاران محترم

تولید و فروش صنایع دستی اصفهان با مناسب ترین قیمت

سرویس کامل سماور( ساده و قلم زنی شده ) شامل سینی ، جام ، پارچ و قوری ( برنجی و مسی)

انواع سماور های زغالی برنجی قلم زنی شده ( طرح های تخت جمشید.پرس پولیس ، گل و مرغ )

انواع آفتابه لگن ذر سایز های مختلف (برنجی و مسی)

انواع گالش و قندان سینی گرد شش قل (برنجی و مسی) و غیره……