ایزوگام وآسفالت وقیرگونی وزیرسازی

نمایندگی ایزوگام و آسفالت (نصب و پخش)
انجام کلیه خدمات آسفالت کاری کوچه خیابان ها
و ایزوگام کاری وآسفالت محوطه پشت بام واستخر
وسرویس ها
قیرگونی سرویس ها وایستخرها آرامش شما سرمایه ی ماست وآسفالت محوطه پشت بام واستخر
وسرویس ها و ایزوگام کاری وآسفالت محوطه پشت بام واستخر
وسرویس ها کیفیت عالی- قیمت مناسب – سریعترین کار را از ما بخواهید٪ زیرسازی، کف سازی، شیب بندی و کروم بندی، تعمیر نشتی و لکه گیری و … ((خوب بودن کارمارو شما مشتریان
عزیزتصمیم بگیرید))

نقد اقسات بصورت چک بلند مدت و

کوتاه مدت
((مشاور وبازدید از محل وتخمین دقیق بادستگاه مهندسی جی پی اس
ومترلیزری که رایگان انجام میگیرد))

.بمدیریت آقای بهراد

تماس شماره
09142481528
09149721164