فروش لوله سیمانی دودکش- کانال سیمانی دودش -لوله آزبست- ایرانیت سیمانی- لوله سیمانی بوشندار- لوله

شرکت ایرانیت کوهی تولید لوله سیمانی بوشندار- کانال سیمانی دودکش- لوله آزبست فشارقوی-ایرانیت سیمانی-لوله سیمانی کونیک دار- لوله سیمانی دودکش- لوله بخاری سیمانی- لوله آزبست محافظ رایزر

تولید لوله سیمانی بوشندار و کانال سیمانی بوشندار

تولید لوله سیمانی گرد در سایزهای 8 – 10 – 15- 20- 25 – 30

تولید لوله سیمانی کونیک دار سایز 8-10-15-20-25-30

تولید کانال سیمانی در سایزهای138 -1510-2015-3020

لوله سیمانی دودکش ساده و بوشن دار

کانال سیمانی دودکش ساده و بوشن دار
فروش لوله آزبست فشار قوی جهت مصارف آب و فاضلاب
فروش لوله آزبست جهت پل و آبراه
فروش لوله آزبست برش شده محافظ رایزر

فروش لوله آزبست دودکش

فروش لوله آزبست جهت زهکشی

کلاهک سیمانی- زانو سیمانی و بوشن سیمانی جهت پوشش و اتصال لوله سیمانی

بست فلزی لوله سیمانی جهت نصب لوله

خاک نسوز سیمانی جهت درز بندی و نصب

ورق ایرانیت سیمانی جهت پوشش شیروانی

قلاب ایرانیت سیمانی جهت نصب ایرانیت

کانال سیمانی کونیکدار

لوله سیمانی کونیک دار