لاغری تضمینی امبدینگ بدون بازگشت

بهترین روش لاغری / تضمینی

روش لاغری با کاشت نخ یا امبدینگ یه روش سنتی و خالص بر اساس طب سوزنی میباشد در اینجا این نخهای قابل جذب به نمایندگی از سوزنهای طب سوزنی وظیفه تحریک نقاط را به عهده میگیرند که این خود باعث آن میشود که در این مدت 3_4هفته ای که نخها باید جدب شود این تاثیر و تحریک نقاط به صورت دایم ادامه دارد.و در واقع تحریک این نقاط باعث تنظیم غدد درون ریز،سیستم عصبی و سوخت ساز و همچنین کنترل اشتها و در نهایت به کاهش وزن می انجامد.
در یک تحقیق بالینی از حدود 1600 مورد 90،%موارد به طور میانگین 4-6کیلوگرم در هر ماه کاهش داشته اند.
بدون نیاز به ورزش
شماره تماس ٠٢١٦٦٥٢٢٨٧٣