منزل مسکونی خ رسالت،پزشکیان

متراژ زمین210 متر، زیربنا460متر،درسه طبقه،سه سرویس راه جدا، دوخواب و سه خواب،دونبش،به کوچه های12و16متری،هم شمالی هم جنوبی ، پارکینگ،سند6دانگ