پیش فروش آپارتمان های مهرگستر مشهد

آپارتمان های 80 و 90 و 120 متری

فول امکانات

50 درصد پیشرفت