آخرین قیمت خودروهای داخلی در بازار

به گزارش ام تی رز

جدول آخرین قیمت خودروهای تولید داخل را منتشر کرد. در این جدول قیمت استپ وی مانند روزهای قبل بر مدار ۱۰۵ میلیون تومان می چرخد. این در حالی است که در فروردین امسال این خودرو حداکثر ۶۷ میلیون تومان قیمت داشت.

قیمت خودرو