افتتاح قطار ارومیه ـ مراغه در هفته دولت

افتتاح قطار ارومیه ـ مراغه در هفته دولت
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: قطار ارومیه ـ مراغه در هفته دولت افتتاح می‌شود.
‌سید هادی بهادری با بیان اینکه با تلاش‌های فراوان مبلغ 170 میلیارد تومان برای تکمیل ریل قطار مراغه  ـ ارومیه تزریق شده است، تصریح کرد: ریل گذاری  از دو طریق ماشینی و دستی در حال انجام بوده و محوطه سازی و کارهای زیرساختی آن انجام شده و مراحل پایانی در حال سپری شدن است که در هفته دولت افتتاح می‌شود.
وی با بیان اینکه بعد از 16 سال وقفه شاهد افتتاح قطار مراغه به ارومیه خواهیم بود، افزود: روند پیشروی عملیات  هر سال برای این پروژه با تزریق 5 میلیارد تومان به کندی پیش می‌رفت که خوشبختانه امسال با تخصیص 170 میلیارد تومان و تامین بدهی پیمانکاران ‌مشکل اصلی پروژه ‌رفع شده  است.

بهادری ‌ادامه داد: اگرچه برای نهایی شدن قطار مذکور نیازمند تزریق مالی هستیم، ولی مشکل اصلی در این راستا وجود ندارد و و وضعیت مالی پروژه بسیار رضایت بخش است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس ‌با نادرست دانستن تعیین ایستگاه قطار در خارج از شهر افزود: محل ایستگاه قطار ارومیه که در 4 کیلومتری خارج از شهر تعیین شده است، فاصله زیادی با شهر دارد و مسافران بدلیل نبود امکانات حمل و نقل سریع با اتلاف وقف برای رسیدن به شهر مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: برای رفع مشکل مسافت و دوری ایستگاه از شهر، خطی از غریب حسن تا داخل شهر پیش بینی شده است که با موافقت وزیر راه و شهرسازی ایستگاه قطارشهری ارومیه در ابتدای جاده دریا  تعیین شده که محل اتصال 2 قطار مراغه ـ ارومیه و ارومیه به تبریز خواهد شد.

بهادری  قطار را محور توسعه دانست گفت: بعد از اتمام قطار شهری مراغه به ارومیه و تبریز، در آینده ای نزدیک ریل گذاری را ادامه داده و خط راه اهن تا سلماس و سپس تا بازرگان تکمیل خواهد شد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس ‌در پاسخ به شائبه استفاده از ریل های زنگ زده و پوسیده در ریل گذاری مسیر قطار شهری ‌تصریح کرد: ریل‌ها براساس استاندارد وزارت راه انتخاب و جایگیری می‌شود و این مسئله دور از واقعیت بوده و مردم می‌توانند با بازدید خود شاهد کیفیت آهن الات بکارگیری شده در ریل‌ها باشند.

وی درخصوص قطار سریع السیر ارومیه و تبریز گفت: با پیگیری‌های انجام شده موافقت‌های لازم برای استفاده از قطار سریع السیر در این مسیر انجام شده و در مرحله انتخاب مشاور و مطالعه نوع قطار و زیر‌ساخت‌های آن هستیم که با این اتفاق، آذربایجان غربی از بن بست خارج و توسعه خوبی را درصنعت حمل و نقل شاهد خواهیم بود.

بهادری تعامل را عامل پیشرفت و توسعه عنوان کرد و گفت: بدلیل عدم تعاملات استان دچار عقب ماندگی شده که برای جبران این پسروی باید فارغ از هر جناح و منافع شخصی در صدد پیشرفت و منفعت استان حرکت کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس ‌با بیان اینکه امسال برای توسعه شاخص‌های آذربایجان غربی و نزدیکی به میانگین کشوری در این شاخص‌ها ردیف بودجه مختص استان مصوب شده است، افزود: در بودجه امسال ‌ردیف 100 میلیارد تومانی برای رشد و توسعه استان مصوب شده است که با تخصیص این میزان شاهد توسعه روز افزون استان و رسیدن به میانیگین کشوری خواهیم بود.

وی گفت: برای جبران عقب ماندگی استان ‌نیازمند 2 هزار میلیارد تومان برای توسعه شاخص‌های عقب مانده هستیم.