ایرانی‌ها و ترکیه‌ای‌ها چقدر بنزین مصرف می‌کنند؟

ایرانی‌ها و ترکیه‌ای‌ها چقدر بنزین مصرف می‌کنند؟

به گزارش ام تی رز آمارها نشان می‌دهد به رغم تساوی تقریبی در جمعیت و تعداد خودرو، اما ایرانی‌ها ۱۰ برابر مردم ترکیه بنزین مصرف می‌کنند ولی تولید ناخالص داخلی ایران نصف ترکیه است. علاوه بر این قیمت بنزین در ترکیه، ۵٫۵ برابر ایران

آمارها نشان می‌دهد به رغم تساوی تقریبی در جمعیت و تعداد خودرو، اما ایرانی‌ها ۱۰ برابر مردم ترکیه بنزین مصرف می‌کنند ولی تولید ناخالص داخلی ایران نصف ترکیه است. علاوه بر این قیمت بنزین در ترکیه، ۵٫۵ برابر ایران