بانک مرکزی: لبنیات، تخم مرغ، میوه و چای گران شدند

بانک مرکزی: لبنیات، تخم مرغ، میوه و چای گران شدند

به گزارش ام تی رز

نرخ لبنیات ۰.۱ درصد، تخم مرغ ۱.۸ درصد، برنج ۱.۱ درصد، حبوب ۰.۱ درصد، میوه‌های تازه ۷.۱ درصد، گوشت مرغ ۰.۱ درصد، چای ۰.۶ درصد و روغن نباتی یک درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ سبزی‌های تازه ۰.۲ درصد کاهش یافت.

بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به ۲۹ تیر را اعلام کرد که طی آن قیمت ۸ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و یک گروه کاهش نشان داد.
 نقل از بانک مرکزی، در هفته منتهی به ۲۹ تیر نرخ لبنیات ۰.۱ درصد، تخم مرغ ۱.۸ درصد، برنج ۱.۱ درصد، حبوب ۰.۱ درصد، میوه‌های تازه ۷.۱ درصد، گوشت مرغ ۰.۱ درصد، چای ۰.۶ درصد و روغن نباتی یک درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ سبزی‌های تازه ۰.۲ درصد کاهش یافت. همچنین قیمت گوشت قرمز و قند و شکر ثابت ماند.

لبنیات و تخم‌ مرغ

درهفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای ماست غیرپاستوریزه معادل ۰.۶ درصد و پنیر غیرپاستوریزه ۰.۵ درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۱.۸ درصد افزایش داشت و شانه‌ای ۱۲۶ هزار تا ۱۸۰ هزار ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۱.۶ درصد و برنج داخله درجه یک ۱.۲ درصد افزایش ولی بهای برنج داخله درجه دو ۰.۶ درصد کاهش یافت. در گروه حبوب قیمت نخود ثابت بود. بهای لپه نخود معادل ۰.۹ درصد، عدس ۰.۱ درصد و لوبیا قرمز ۰.۴ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۲ تا ۰.۵ درصد کاهش داشت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک عرضه نمی‌شد و گیلاس عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد.

میوه‌ فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل ۶.۴ درصد، گلابی ۸.۶ درصد و هندوانه ۴.۱ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱.۶ درصد تا ۳۴.۴ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای گوجه فرنگی معادل ۸.۸ درصد و سبزی‌های برگی ۲.۸ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۶ درصد تا ۶.۱ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

درهفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند بدون تغییر بود. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۰.۲ درصد و گوشت مرغ ۰.۱ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند و شکر ثابت بود. قیمت چای خارجی معادل ۰.۶ درصد، روغن نباتی جامد ۰.۴ درصد و روغن نباتی مایع ۱.۲ درصد افزایش داشت.

تغییرات یکساله

طبق اعلام بانک مرکزی، قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته منتهی به ۲۹ تیر ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۲.۳ درصد، تخم مرغ ۴۰.۱ درصد، برنج ۱۰.۳ درصد، حبوب ۱.۴ درصد، میوه‌های تازه ۷۱.۵ درصد، سبزی‌های تازه ۱۴.۸ درصد، گوشت قرمز ۲۴.۷ درصد، گوشت مرغ ۴ درصد، قند و شکر ۱.۵ درصد، چای ۱۹.۵ درصد و روغن نباتی ۱۰.۱ درصد رشد داشت.