روش فعلی یارانه ها برای سال آینده ادامه دارد

روش فعلی یارانه ها برای سال آینده ادامه دارد

سخنگوی دولت امروز در نشست خبری گفت: برای سال آینده همین روش فعلی یارانه ها ادامه دارد مگر در مواردی خاص که غیرنیازمند بودن شخص محرز شود.

به گزارش ام تی رز  محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز در نشست خبری اظهار داشت: برای سال آینده همین روش فعلی یارانه ها ادامه دارد؛ مگر در مواردی خاص که غیرنیازمند بودن شخص محرز شود.

وی افزود: در سال آینده با اجرای ۱۲ برنامه چند لایه از جمله احیای بافت فرسوده، نوسازی ناوگان فرسوده و غیره با منابع ۷۳ هزارو ۴۰۰ میلیاردتومان به دنبال  اشتغالزایی برای یک میلیون و ۳۳هزار نفر هستیم. نوبخت تصریح کرد: ۱۲۶ هزار میلیاردتومان طرح نیمه تمام عمرانی داریم و بخشی از این طرح ها واگذار و بخشی دیگر با شراکت بخش  خصوصی و دولت در سال آینده اجرا می شود.

محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه دستیابی به رشد اقتصادی شتابنده سیاست اقتصاد مقاومتی است و مقام معظم رهبری با این هدف، این سیاست را تعیین کردند، گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده که در آن یک شاخص مرتبط با رشد اقتصادی، یک شاخص مرتبط با تورم و شاخص سوم مرتبط با اشتغال و بیکاری است. وی با اشاره به اینکه به طور ماهانه میزان تورم را محاسبه و اعلام می کنیم، افزود: بر اساس وظیفه، اول هر برج گزارش تورم ماه قبل را اعلام کرده، به طوری که گزارش بهمن ماه را نیز اول اسفند اعلام کردیم.

نوبخت با بیان اینکه در زمینه مهار تورم موفقیت داشتیم، ادامه داد: از نظر مهار تورم توانستیم محدودیت رشد این شاخص را داشته باشیم و همچنان تورم ما در کشور یک رقمی است.

سخنگوی دولت گفت: با در نظر گرفتن قیمت اقلام مختلف در تابستان سال ۹۲ تا امسال می توان مهار قیمت ها را دید، البته این بدان معنی نیست که ما قیمت ها را ارزان کردیم، بلکه جلوی رشد فزاینده قیمت ها را گرفتیم، به جای اینکه اقلام ۴۰ درصد رشد داشته باشند، افزایش قیمت ها را به ۸ یا ۹ درصد رساندیم. نوبخت با اشاره به اینکه موفقیت دیگر ما در حوزه رشد اقتصادی بوده است، عنوان کرد: تورم به طور ماهانه محاسبه می شود اما رشد اقتصادی و نرخ بیکاری را هر سه ماه یک بار محاسبه می کنیم.

وی گفت: سه ماه بهار و تابستان محاسبه شده و در اختیار ما است اما هنوز میزان رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در سه ماهه پاییز را به ما نداده اند، مرکز آمار اعلام کرده که تا ۱۵ اسفند این گزارش را نیز ارائه خواهد کرد اما در ۶ ماهه اول سال به طور متوسط ۶ درصد رشد اقتصادی داشتیم.