صادرات هوایی بچه ماهی زنده از ترکیه به عمان

صادرات هوایی بچه ماهی زنده از ترکیه به عمان

یک میلیون و 200 هزار ماهی 4 ماهه گیلتد برم به ارزش 500 هزار دلار با استفاده از باربری هوایی از شهرستان میلاس در استان موغله ترکیه به استخرهای پرورش ماهی در عمان منتقل شدند.

سرکان ایلگاز، مدیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی شرکت صادر کننده این ماهی‌ها در این زمینه گفت: “پرورش ماهی در ترکیه، یونان را پشت سر گذاشته است. بزرگترین حوزه‌های پرورش خارماهی و گیلتد برم را در اختیار داریم.”

ایلگاز افزود: “سالانه 50 هزار تن ماهی پرورش می‌دهیم. در خصوص بچه ماهی، با ظرفیت پرورش 400 میلیون ماهی حرف اول را در اروپا می‌زنیم. در حال حاضر نیمی از پرورش ماهی در دست شرکت ما است. در سال 2016، صاداراتی با ارزش 146 میلیون دلار داشتیم. با درخواست عمان، ماهی زنده به این کشور صادر کردیم. تنها در یک محموله هوایی، صادراتی به ارزش 500 هزار دلار انجام دادیم. صادرات بچه ماهی زنده به این کشور ادامه خواهد داشت.”

سرکان ایلگاز با اشاره به افزایش تقاضای بچه ماهی زنده در بین کشورهای خلیج ادامه داد: “برای اولین بار در ترکیه اولین محموله انتقال بچه ماهی زنده را از طریق هوایی انجام دادیم. فعالیت‌های پرورش ماهی در کشورهایی چون عمان، عربستان سعودی و قطر به تازگی شروع شده است. در حال حاضر نیز 30 درصد از نیاز بازار تونس را تامین می‌کنیم.”

وی با اشاره به اینکه صادرات بچه ماهی را تنها به کشورهای عربی انجام می‌دهند اظهار داشت: “به دلیل اینکه شرکت دریافت کننده بچه‌ماهی‌ها در عمان فاقد محل تخم‌ریزی ماهی‌هاست نمی‌توانند از این ماهی‌ها به عنوان ماهی بالغ استفاده کنند و پس از یک سال و رسیدن ماهی‌ها به 400 گرم باید به فروش برسند.”