املاک تبریز

انجام کلیه معاملات ملکی و قراردادهای تعاونیها پیش فروش مشارکت درساخت و ساز نظارت و اجرا رهن و اجاره . ملک مورد اجاره یا فروش شما بصورت تلفنی ثبت و واگذار میگردد .