خدمات بازرگانی ام تی رویال

خدمات بازرگانی که توسط  شرکت ام تی رویال قابل ارائه می باشد، بصورت فهرست وار در این بخش قید شده اند و با توجه به این که نیت در اطاله کلام نیست

در صورتیکه به هر یک از موارد و خدمات نیاز باشد در داخل و خارج از ایران می توانید به سهولت با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید و از
خدمات مشاوره ای شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت بهره مند گردید:

۱) ارائه خدمات بانکی

۲) ارائه خدمات واسطه گری

۳) قبول واسطه گری و دلالی بین المللی

۴) قبول داوری

۵) ارائه روش های نوین جهت اعتماد سازی طرفین معامله

۶) معرفی انواع وثائق مورد استناد داخلی و بین المللی در عرصه تجارت

۷) تضمین خریدار

۸) تضمین فروشنده

۹) تضمین تولید کننده

۱۰) ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت صادرات و واردات گمرکات مقصد و مبدا کالا

۱۱) انجام امور حقوقی بین المللی با وکلای بین المللی خارجی

۱۲) شرکت در نمایشگاههای خارجی و داخلی

۱۳) معرفی طرحهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی داخلی و خارجی

۱۴) اخذ و ارائه نمایندگی به شرکتهای داخلی وخارجی

۱۵با شرکت ام تی رویال ثبت شده در کشور ترکیه اماده همکاری با تولید کنندگان و وارد کنندگان محترم میباشد