سوابق بازرگانی و تجاری شرکت ام تی رویال

 شرکت mtroyal با بیش از 12 سال سابقه در زمینه خدمات بازرگانی و بازرگانی خارجی و خرید کالا از چین و ترکیه و سایر کشورهای اروپا و امریکا، دارای شرکت رسمی و ثبت شده در ترکیه  و نیز انواع حسابهای بانکی فعال در داخل و خارج از کشور و قرارداد های منعقده با صرافی های مجاز نوع دوم و اول بانک مرکزی و نیز سایر توامندیها که بصورت مفصل هر یک در سرفصل مجزا توضیح داده شده است .