خدمات گمرکی و بازرگانی یوسفی رفیع

1-ترخیص کالا از گمرکات استان آذربایجان شرقی(تبریز،سهلان)

2-ترخیص کالاهای صادراتی و اخذمجوزهای لازم به صورت حمل یکسره در یک روز از گمرک تبریز

3-ترخیص کالاهای وارداتی(از ترکیه و اروپا) و اخذ مجوزهای لازم در دوالی چهار روز

4-راهنمایی تجارت با ترکیه

5- خدمات تخلیه و ترانزیت کالا

6-ارائه اطلاعات روز گمرکی و تجاری وهرگونه مشاوره و راهنمائی به صورت تلفنی بر حسب وظیفه

7-اخذ مجوزهای لازم از قبیل(ثبت سفارش-استاندارد-گواهی قرنطینه-گواهی مبدا-گواهی ضدعفونی و….)