رستوران سنتی کندو در تبریز

محیطی دلچسب برای خانواده محترم شما

غذاهای سنتی همراه با چای زغالی همه و همه در کندو