خرید و فروش انواع فرش وقالی

خریدار فرش شما نو و کهنه . صادرات فرش به کشورهای اروپایی