قطب آهن آسیا

شرکت قطب آهن آسیا
بزرگترین وارد کننده هاش های سبک-سنگین-GIS-ناودانی-تیرآهن و نبشی

فروش انواع تیرآهن:
تیرآهن ۸ ترک
تیرآهن ۱۰ ترک
تیرآهن ۳۳ ترک
تیرآهن ۳۶ ترک
تیرآهن ۴۰ ترک
تیرآهن ۴۵ ترک
تیرآهن ۵۰ ترک

فروش انواع هاش:
هاش ۱۰ سبک
هاش۱۰ سنگین
هاش ۱۲ سبک
هاش ۱۲ سنگین
هاش ۱۴ سبک
هاش ۱۴ سنگین
هاش ۱۶ سبک
هاش ۱۶ سنگین
هاش ۱۸ سبک
هاش ۱۸ سنگین
هاش ۲۰ سبک
هاش ۲۰ سنگین
هاش ۲۲ سبک
هاش ۲۲ سنگین
هاش ۲۴ سبک
هاش ۲۴ سنگین
هاش ۲۶ سبک
هاش ۲۶ سنگین
هاش ۲۸ سبک
هاش ۲۸ سنگین
هاش ۳۰ سبک
هاش ۳۰ سنگین
هاش ۳۲ سبک
هاش ۳۲ سنگین
هاش ۳۴ سبک
هاش ۳۴ سنگین
هاش ۴۰ سبک
هاش ۴۰ سنگین
هاش ۴۵ سبک
هاش ۴۵ سنگین
هاش ۵۰ سبک
هاش ۵۰ سنگین

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تماس با ما به وبسایت www.ghotbahanasia.com مراجعه کنید.

شماره تلفن های این شرکت:
66314458
66313244
09123751604