فروش ویژه معدن مرمریت

فروش فوری

فروش معدن فعال مرمریت سفید با شرایط و امکانات ویژه آماده واگذاری می باشد