خدمات فنی و مهندسی برق ، مکانیک ،اتوماسیون و IT

گروه فنی مهندسی اتوبرنیک آماده ارایه خدمات فنی مهندسی در حوزه های برق، مکانیک ، الکترونیک ، اتوماسیون و IT می باشد این گروه با داشتن تیمی مجرب آماده ارائه کلیه خدمات صنعتی در حوزه های فوق می باشد که بخشی از آنها به شرح زیر می باشد.

  1. ایجاد شبکه های اتوماسیون صنعتی و غیر صنعتی
  2. به روز رسانی کلیه نرم افزارها و سخت افزارها ی حوزهای IT و صنعت
  3. ارایه راهکار برای به روز رسانی نرم افزارها و سخت افزارهای قدیمی
  4. اورهال و راه اندازی خطوط تولید کلیه صنایع  
  5. ارایه راه حل های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
  6. انجام تعمیرات و نگهداری خطوط تولید
  7. ایجاد دسترسی از راه دور به اطلاعات خطوط تولید و حتی قابلیت کنترل از راه دور