فروش کارخانه – بر اتوبان کرج

فروش کارخانه – بر اتوبان کرج
به مساحت 5000 متر مربع -4000 متر مربع دیوار کشی شده است
شامل: 
1- 1000 متر مربع سوله ( 2 سوله 500 متر مربع)
2- دارای ساختمان اداری به مساحت 70 متر مربع کاملا" مجهز
3- دارای استخر آب دایره ای شکل به قطر 11 متر 
4- محوطه سازی شده
5- بدون هیچ خلافی دارای پایان کار قطعی
6- در زمینه مشارکت و همکاری امور قابل اجرا در زمینه های کاری پیشنهاد شما را با کمال میل پذیرا خواهیم بود.
7- در صورت مشارکت اخذ تمامی مجوزات را برعهده خواهیم گر فت.
ملک مزبور در مجاورت شرکت شکلات سازی فرمند – محصولات غدائیی 202 – لبنیات مانگا و کارتن بهروز واقع می باشد.
در ضمن این ملک دارای مجوزات و قراردادهای ارزشمندی از وزارت صنایع و وزارت نیرو می باشد که عندالزوم به تقاضا و میل خریدار ملک مجوزات مزبور نیز به خریدار واگذار می گردد.