فروش باشگاه بدنسازی

دارای پروانه  . 300 متر همکف با تجهیزات