مکالمه زبان هلندی در موسسه تندرو اولین مرکز زبان هلندی در ایران

مکالمه زبان هلندی به صورت نیمه گروهی

با تدریس سرکار خانم تندرو

هر ترم 10 جلسه و هر جلسه یک ساعت و نیم می باشد

برای ثبت نام اقدام نمایید

با ما در تماس باشید