آموزش تعمیرات ECU

شرکت فنی مهندسی ماهان (مهندس صفاریان)
موزش های جدید تعمیرات ایسیو
مطالب آموزشی در کلاسها:
تاریخچه سیستمهای نیمه انژکتوری
مقایسه سیستمهای رباتیک با سیستمهای مکانیکال خودروها
تاریخچه سیستم نیمه انژکتوری و بوجود آمدن سیستم ECM
بررسی سیستم نیمه انژکتوری و تفاوت با سیستمهای استاتیک
سی دلایل حذف سیستمهای نیمه انژکتوری و معایب آن
انواع سنسورها و عملگرها در این سیستم
توضیحات در رابطه سیستم سنسورهای اصلی
مکانزیم کارکرد سنسورهای کمکی
ارتباط سنسورهای اصلی با ECU
ارتباط سنسورهای کمکی با ECU
تشریح سیستم وایرینگ
منابع ولتاژ مورد نیاز در ECU
تشریح سیستم Signal
انواع سیستمهای Supply در ECU
انواع محافظ در سیستم وایرینگ
بررسی علل مشکلات کاربری در بوجود آمدن خرابی های ECU
معرفی انواع حافظه های ECU
معرفی حافظه اصلی
معرفی انواع میکرو وروشهای شناسایی آن
انواع میکرو های قابل برنامه ریزی
انواع میکرو های غیر قابل برنامه ریزی
معرفی حافظه موقت انواع EEprom
معرفی حافظه ثابت وفلشها
محتویات حافظه اصلی
تشریح جداول لوک آپ تیبل
جایگاه مقادیر اولیه سنسورها در برنامه ریزی

تشریح سیستم جایگاه کد یا ایموبلایزر
تشریح انواع کدهای خطا
تشریح سیستم ریست مقادیر اولیه
توضیحات در رابطه با Reset factory
آموزش Reset کردن ECU های SL96
آموزش Reset در سیستمهای غیر مالتی پلکس
انواع روشهای غلط Reset
دلایل بکارگیری انواع پوشش بر روی سیستمهای PCB
مشکلات نرم افزاری در انواع ECU
راه کار سریع تشخیص علل نرم افزاری در ECU
دو نکته مهم در تشخیص علل نرم افزاری و سخت افزاری بودن مشکلات
طرح مثال برای درک بیشتر مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری
تشریح انواع مشکلات که علل آن ناشی از معایب نرم افزاری می باشد
آموزش روش برداشتن رزین
معرفی ابزار آلات و قطعات تعمیراتی
آموزش عملی لحیم کاری
فیلم آموزشی در رابطه با سیستم لحیم کاری
آشنایی با انواع پروگرامر
آموزش نصب نرم افزاری پروگرامر