راننده پایه یک در ترکیه

ینجانب علی اصغر خطائی دیپلمه دارنده گواهینامه پایه یک مسبوق به 1376ساکن تبریز بامدارک کامل داخلی وترانزیت وسابقه ی کار با انواع کشنده کانتینربر در مسیر ایران ترکیه متقاضی کار بر روی انواع کشنده تریلی بر ترجیحا یخچال تریلی درمسیرهای خارج از کشور(روسیه ،اروپا) وداخلی میباشم
تلفن تماس: 09149169878
09148993052