فروشنده خانم در ترکیه

به یک نفر خانم برای فروشندگی کفش ، با تجربه فروشندگی ، آشنا به زبان ترکی ، جهت یک فروشگاه کفش در منطقه شیرین اولر نیازمندیم.
حقوق : ۱۳۰۰ لیر 
ساعت کاری : ۹ صبح تا ۹ شب
یک وعده غذا
تماس : ۰۵۳۱۶۱۰۶۹۵۵