استخدام ارایشگر خانم در ترکیه باحقوق بالا

نیازمند دو نفر نیرو خانم جهت کار آرایشگری با شرایط کاری زیر هستیم:
ساعت کاری : 20-9
مهارت در زمینه مونیکور و پدیکور
آشنایی به زبان ترکی در حد متوسط
حقوق ماه اول 1500 لیر و امکان افزایش تا 2000 لیر هم هست
بدون جای خواب و دارای یک وعده غذایی و میان وعده
محل کار ایستگاه مترو عثمان بی منطقه شیشلی
شماره تماس : 05316106955