به یک نفر آقا برقکار ، متخصص در زمینه نصب انواع تابلوهای برق جهت کار در یک شرکت ترکیه ای

به یک نفر آقا برقکار ، متخصص در زمینه نصب انواع تابلوهای برق جهت کار در یک شرکت ترکی نیازمندیم.
ساعت کاری 8/30 تا 18 ،
بدون جای خواب 
 یک وعده غذایی
 حقوق ماه اول 1500 لیر و پس از تست کاری و داشتن مهارت افزایش حقوق هم دارد .
محل کار : ایستگاه مترو ترازی دره
شماره تماس : 05316106955