واگذاری (گرید) رتبه 5 (نفت و گاز و تاسیسات)(راه و ساختمان)(ساختمان و تاسیسات)

واگذاری شرکتهای رتبه دار پیمانکاری (گرید)
بر روی سایت معاونت راهبردی (ساجار)

((مستقیم- بدون واسطه))

– رتبه 5 نفت و گاز و تاسیسات
– رتبه 5 راه و ساختمان (ابنیه)
– رتبه 5 تاسیسات و ساختمان (ابنیه)

انجام خدمات مربوط به شرکت شامل:

– تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت آنها
– تاسیس شرکت
– انحلال شرکت
– اخذ رتبه پیمانکاری
– ارتقاء رتبه

تلفن تماس: 09128503069

09308998585
نیلوفر فرهمند

موسسه خدمات اداری آرمان ابرار